Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu POŻEGNALNY.PL

Drogi Użytkowniku!

Aby korzystanie z naszych usług i serwisu było dla Ciebie komfortowe,łatwe i bezpieczne, są wykorzystywane i zbierane dane podczas Twoich wizyt w naszym serwisie internetowym w naszej aplikacji mobilnej lub też korzystania z naszych usług online i offline.

W Polityce Prywatności podajemy do wiadomości, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób są one przez nas i innych przetwarzane..

Ta Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu funkcjonuj podczasących pod adresem pozegnalny.pl

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Firma NekrKo Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

W zakresie serwisu internetowego  przysługuje status administratora pomocniczego osobom zatrudnionym i współpracującym( i w przyszłości wynajętym firmom o których was powiadomimy) współpracującym w celu sprawnego i efektywnego działania serwisu i zarządzania nim dzięki tak zebranym danym.  oraz do obsługi wniosków użytkowników dotyczących przetwarzania ich danych osobowych.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy poczta@pozegnalny.pl.

 

 1. W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

  a) Informacje ogólne

Współpraca z nami lub korzystanie z naszego serwisu lub aplikacji mobilnych może wiązać się z koniecznością przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których zostałeś poinformowany. Dzięki możliwości wyboru decydujesz o tym, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać.

b) Dane zbierane podczas dodawania ogłoszenia

Aby skorzystać z niektórych funkcji naszych Serwisów, musisz . W przypadku dokonania przez Ciebie dodania ogłoszenia w tym serwisie, będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy wypełnianiu formularza w celu świadczenia usług opisanych w regulaminie danego Serwisu. Tymi usługami publikacja ogłoszeń, powiadomienia,katalogi firm, itd. W chwili obecnej nie planujemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych naszych partnerów, a jedynie dla naszych celów związanych z tym serwisem.

c) Logowanie poprzez konto na Facebooku

Rejestracja, a także późniejsze logowanie do serwisu i aplikacji mobilnej, są możliwe przez konto na Facebooku.W tym celu wystarczy,że klikniesz przycisk odnośnik Facebooka służący do logowania,czy rejestracji pojawiający się Facebooka. Uwierzytelnienie następuje na stronie Facebooka. Pojawia się tam również informacja, jakie dane są nam przekazywane przez Facebooka – są to dane Twojego profilu publicznego, przede wszystkim adres email.Te dane są konieczne do identyfikacji i bezpiecznego korzystania przez Ciebie z naszego serwisu.

My nie otrzymujemy żadnych uprawnień do Twojego konta na Facebooku.W jaki sposób Facebook wykorzystuje dane, możesz przeczytać w Polityce Prywatności Facebooka..

W przypadku zlikwidowania konta na Facebooku Twoje dane przekazane w celu korzystania tego serwisu pozostają w naszych bazach.

d) Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty w tym serwisie, lub gdy korzystasz z naszych aplikacji mobilnych niektóre Twoje dane będą zbierane automatycznie.

Dane pozyskane automatycznie w tym serwisie

Zbieramy i gromadzimy podczas Twego korzystania z serwisu następujące informacje: Twój przypisany adres IP, data i godzina korzystania z serwisu, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, dane zbierane w dziennikach serwera, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu i tym podobne informacje.

Dane zbierane automatycznie przez  aplikacje mobilne

Możemy i będziemy zbierać i gromadzić takie dane jak: niektóre informacje o telefonie komórkowym lub o tablecie używanym do danej aplikacji mobilnej, w tym  typ i wersja programu operacyjnego, identyfikator użytkownika (User ID) ,identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID).

e) Cele przetwarzania tych danych zebranych automatycznie

Powyższe dane, czyli dane zebrane za pomocą serwisu i aplikacji mobilnych będziemy wykorzystywali w celu wykonania transmisji komunikatów w serwisie oraz w aplikacjach mobilnych, jak też w celu dostarczania usługi żądanej przez Ciebie.

Oprócz powyższego, będziemy wykorzystywać dane zbierane automatycznie do personalizowania treści i reklam naszych towarów - usług, jak też do personalizowania treści i reklam towarów - usług naszych Partnerów chodzi o reklamodawców, przy czym będzie się to odbywało w obrębie tego serwisu oraz poza nim w remarketingu. Dane zebrane automatycznie mogą służyć do profilowania.

Dane zebrane automatycznie będą również wykorzystywane do badania ruchu na stronie serwisu oraz w naszych aplikacjach mobilnych,do mierzenia skuteczności reklam oraz do mierzenia popularności serwisu i aplikacji mobilnych i  materiałów na nich zamieszczanych. Dane te będą również wykorzystywane do badania opinii oraz rynku.

f) Dane pozostałe

Gdy podasz nam swoje dane w celu dodania ogłoszenia - zawarcia umowy będziemy je przetwarzać w celu dodania ogłoszenia i w celu jego wykonania - emisji w przypisanym czasie i w przypisanym pakiecie, jeśli do dodania ogłoszenia  i  opłaty za to ogłoszenie dojdzie.

W przypadku kontaktu z nami w celu  dodania np ogłoszenia do serwisu,czy w celu uzyskania jakichś informacji,lub w przypadku składania reklamacji, przez stronę internetową, mailowo, czy telefonicznie, to również będziemy wymagać przekazania nam Twoich danych osobowych  w celu potwierdzenia tożsamości i możliwości w celu możliwości późniejszego kontaktu. Może się jednak zdarzyć, że np  przez specyfikę Twojego prośby czy żądania, będziemy musieli pobrać od Ciebie dodatkowe dane niż te podane już wcześniej. Podanie ich nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.

W przypadku Twojego udziału w dodatkowych konkursach,losowaniach itp,to też przekażesz nam w związku z tym swoje dane,które będziemy mogli przetwarzali w celu przeprowadzenia danej loterii, itp, aby np móc wyłonić laureatów i rozdysponować nagród.

 

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz przy zastosowaniu właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych mogą być:

Twoja zgoda;obowiązek prawny,zawarta umowa poprzez umieszczenie przez Ciebie ogłoszenia w naszym serwisie,co równa się świadczeniu usług drogą elektroniczną,uzasadniony prawnie interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.
a)Przetwarzanie Twoich danych na podstawie zgody

Za każdym razem gdy będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to podstawą prawną uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda.

Możesz też taka zgodę wyrazić przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako obowiązkowe i nieobowiązkowe. W tych przypadkach będziemy przetwarzać Twoje dane w celach opisanych przy tych polach które wypełnisz. Np mogą to być cele marketingowe, reklamowe i do świadczenia innych usług w naszym serwisie i za pomocą sieci Internet. Zgoda ta będzie dotyczyła np prowadzonych przez nas działań na rzecz naszych reklamodawców oraz będzie odnosiła się do naszych działań marketingowych.

b) Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do dodania ogłoszenia zwanego dalej umową, której jesteś stroną,oraz gdy będziemy musieli podjąć działania na ewentualne żądania z Twojej strony.Dotyczy to także korzystania z usług przez serwis działający jako aplikacja mobilna.

.c) Obowiązek prawny

W pewnych przypadkach jesteśmy zmuszeni przetwarzać Twoje dane z uwagi na realizacjię spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Dotyczy to np. danych użytych do wystawienia faktury i danych przekazanych w związku np z w wygraną w loterii.

d) Uzasadniony prawnie  interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

Przekazane nam Twoje dane będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie powiązane z serwisem.

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, w wypadku, gdy wobec naszych interesów i wobec interesów osoby trzeciej będą miały charakter nadrzędny Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w serwisie i w jego aplikacji  mobilnej,aby zapewnić jak najlepsze działanie tej aplikacji i bezpieczeństwo twoich danych.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszym serwisie i aplikacjach Mobilnych, prowadzenia badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym firmom badawczym.Wyniki tych badań nie są przez nas udostępniane osobom trzecim.

 1. PODANIE DANYCH CZY JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku dodania ogłoszenia zwanego dalej zawarciem i wykonywaniem umowy pobieramy tylko te dane, bez których ta umowa nie może zostać skutecznie wykonana. W przypadku niepodania tych danych nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć i jej wykonać.

Gdy otrzymujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,to jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz na to zgody, to nie podejmiemy dalszych działań. Możesz w każdym czasie cofnąć wyrażoną. Cofnięcie przez Ciebie tej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, dokonanego na podstawie uzyskanej przez nas zgody przed jej cofnięciem.

 1. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych przypadkach możemy przekazywać Twoje dane osobowe osobom -  podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych mogą być::

Nasi pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane aby mogli oni skutecznie wykonać swoje obowiązki;,podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Mogą być to np. podmioty świadczące usługi analityczne typu badania opinii w Internecie, wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe itp;,organy publiczne, takie jak policja, organy ścigania, izba celna, w przypadku gdy są prowadzone przez nie postępowania.,nasi partnerzy,nni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy prawni, kancelarie prawne, spółki..

 

 1. JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania.

Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z naszych serwisu czy aplikacji mobilnych,dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas możemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. Po upływie tego terminu dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zachowane jako anonimowe, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 6 lat.

W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie/plebiscycie lub loterii będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach). Po upływie ww. terminu 6 lat dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zachowane jako anonimowe, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 6 lat.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w serwisie (z uwzględnieniem zdania następnego). Przy czym, po upływie tego terminu dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zachowane jako anonimowe co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 3 lat.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwe ustalenie Twojej ostatniej aktywności w Serwisie wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania (przypadek taki może wystąpić np. przy usłudze Newslettera).

Twoje dane zebrane w trakcie korzystania z Aplikacji Mobilnych przechowujemy przez okres 13 miesięcy od dnia ich pobrania.

Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub jako zostaną jako anonimowe

 1. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

za pośrednictwem poczty mail:: poczta@pozegnalny.pl


korespondencyjnie na adres firmy

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

Przysługują Ci następujące prawa:

Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania tych danych,lub usunięcia w tym prawo do tzw.  bycia zapomnianym. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.Będziemy jednak dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód..Następnie Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie uzyskanej przez nas zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego ,który został podany w ustawieniach Twojego konta w naszym serwisie. Możesz też skorzystać,lub możesz skorzystać z danych podanych do kontaktu na stronie serwisu.

Gdy podczas wejścia na stronę serwisu wyrazisz zgodę na profilowanie wówczas zgoda zostanie odnotowana automatycznie. Możesz tą zgodę wycofa. Jeżeli natomiast nie wyrazisz zgody na profilowanie a ustawienia Twojej przeglądarki będą nadal pozwalały na zapisywanie przez nas plików cookies i podobnych technologii to w wyniku ustawień Twojej przeglądarki nie będziemy mogli dokonywać profilowania względem Ciebie.

Możesz wycofać Twoją zgodę na regulamin naszego serwisu poprzez kontakt mailowy,będzie to oznaczało rezygnacją przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług. Cofnięcie zgody w odniesieniu do regulaminu będzie skutkowało skasowaniem Twego konta w naszym serwisie i usunięciem podanych przez Ciebie danych osobowych. Z pominięciem sytuacji, gdy będziemy uprawnieni do przechowywania Twoich danych na innej podstawie prawnej np. w wyniku zawartej z Tobą umowę dotyczącą publikacji ogłoszenia. Wtedy Twoje dane mogą być dalej przechowywane na podstawie tejże umowy, którą z nami zawarłeś, oraz na podstawie uzasadnionego interesu.Nie dotyczy to sytuacji, jeżeli skorzystasz z prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

Po wycofaniu przez Ciebie zgody drogą mailową prześlemy Ci w terminie - niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podajemy do wiadomości, że przetworzenie Twojego oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do kilku dni roboczych od otrzymania przez Ciebie naszego potwierdzenia o przyjęciu twego oświadczenia.

Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez naszych Partnerów postępując według instrukcji zawartych w ich poszczególnych politykach prywatności, do których linki w większości są zamieszczone w tej Polityce Prywatności.

 1. PROFILOWANIE I TARGETOWANIE

W tym Serwisie możemy zamieszczać reklamy i treści targetowane oraz reklamy i treści profilowane.czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów takich jak: geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;emisja na artykuły o określonej tematyce z użyciem tagów. i informacji technicznych nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie, rodzaj łącza internetowego.

 1. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis lub nasz zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszą się dane treści serwisu.Są one wykorzystywane do utrzymania sesji i ustawień użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu/zakładce Aplikacji Mobilnej ponownie wpisywać loginu i hasła, a także do tworzenia statystyk, badań i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i aplikacji mobilnej, co umożliwia ulepszanie zawartości i ulepszeniu ustawień serwisu.  Dzięki dostępu do danych zawartych w plikach cookies oraz poprzez technologię localStorage uzyskujemy podczas Twojej wizyty w Serwisach/korzystania z Aplikacji Mobilnych kategorie danych wskazane w Polityki Prywatności.

Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów/Aplikacji Mobilnych.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach Serwisu następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;

 3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;

 4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez współpracujących z Polska Press Grupą reklamodawców oraz partnerów, o czym przeczytasz jeszcze niżej w  Politykce Prywatności.

Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies oraz technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID)– co do zasady - nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies, technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID).

Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies – nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika.

Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisów/Aplikacji Mobilnych. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu/Aplikacji Mobilnej w pełnym zakresie.

Zebrane dane, będziemy wykorzystywali do profilowania,oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w naszych Serwisach oraz w Internecie. Do tych samych celów ww. dane będą także wykorzystywać nasi partnerzy.

Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.

Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i localSstorage w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Poniżej spis przykładowych najczęściej używanych przeglądarek internetowych, w których możesz dokonać zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie ochrony prywatności:

Mozilla Firefox,Google Chrome, Safari , Internet Explorer,Opera.

 

Nekr Ko i właściciel serwisu nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach tego serwisu.

 

 1. NAJWAŻNIEJSZE NARZĘDZIA I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE W ZWANI DALEJ NASZYMI PARTNERAMI

Podczas świadczenia naszych usług oraz ich ulepszania i analizy korzystamy także z usług i narzędzi innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszym serwisie i aplikacji mobilnej realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. Listę podmiotów (innych administratorów danych), które przy pomocy danych zebranych w serwisie i aplikacji mobilnej realizują własne cele zamieściliśmy Politykce Prywatności.

Oto informacje na temat wykorzystywanych  przykładowych  przez nas z usług i narzędzi, których w zakres jest związany z ochroną Twoich danych osobowych:

a) śledzenia konwersji i tag remarketingowy Google AdWords

Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego serwisu przy użyciu platformy Google AdWords oraz ustawień naszych reklam w tymże, wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. To pozwala nam optymalizować w Google AdWords działania promocyjne. przy pomocy ich ogólnie dostępnych narzędzi:

W każdej chwili możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google i zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

b) Przetwarzanie i analizowanie w celach reklamowych i w celu dostosowania treści marketing Piksel Facebooka Min. do mierzenia skuteczności reklamowania naszego serwisu za pośrednictwem  Facebooka, oraz do optymalizacji naszych reklam na Facebooku możemy korzystać z tego narzędzia. Dane pochodzące z piksela wykorzystujemy w zakresie marketingu reklamowego.

 

c)  Tag remarketingowy Google AdWords i  Korzystanie ze śledzenia konwersji 

Do mierzenia skuteczności reklamowych naszego serwisu przy użyciu platformy Google AdWords oraz ustawień reklam naszego serwisu, wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. . To pozwala nam optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Z użyciem tych narzędzi:

Min. analizujemy, liczbę klientów wchodzących w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu, w przeglądarce, i ilu dokonuje konwersji na innym urządzeniu.

d)wtyczki społecznościowe

Przy treściach w naszym serwisie mogą mieć zastosowanie wtyczki społecznościowe do portali społecznościowych takich jak Facebook, Google+ Twitter..

Podczas korzystania z tych wtyczek, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk itp, mogą zostać w niżej opisany sposób pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.

Portal społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedziłeś nasz serwis z danego adresu IP lub ID Twojego urządzenia.

Jeżeli jesteś zalogowany w naszym serwisie społecznościowym, serwis ten śledzi Twoje odwiedziny na stronie do Twojego profilu.Gdy skorzystasz z wtyczek społecznościowych np. polecasz treści, serwis społecznościowy może przypisać takie dane do Twojego profilu. Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy rejestrował twoją aktywność,to trzeba sie w tym celu się wylogować z danego serwisu,gdy korzystasz naszego serwisu pozegnalny.pl

Pobierane dane za pomocą wtyczek społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Twoją wyszukiwarką a operatorem danego serwisu społecznościowego. My nie mamy żadnej wiedzy o tym jakie treści  są pobierane i przekazywane w zakresie danych osobowych.

e) bezpieczeństwo

Dokładamy starań aby dbać o bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Oświadczamy że świadomie nie przetwarzamy żadnych danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 roku bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

 f) Dane osobowe osób zmarłych są dodawane przez dokonującego wpisu ogłoszenia i my możemy je jedynie korygować lub usuwać na uprzedni wniosek zainteresowanych stron. Upraszamy aby były te dane dodawane z zachowaniem należytego szacunku należnego osobom zmarłym, oraz z uwzględnieniem powagi sytuacji, jak również z odpowiednią kulturą

 
 

g) Zarządzający serwisem Pożegnalny.pl ktory działa pod adresem internetowym pozegnalny.pl stara się w miarę możliwości dokładać starań,tak aby publikowane treści były zgodne z tematyką serwisu, a prawa osób i ich prywatność były przestrzegane zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,jak również z ogólnie przyjętymi na terytorium RP normami moralnymi.