Regulamin

REGULAMIN :

Oświadczenie:Niniejszy Serwis Internetowy Pożegnalny.pl działający na domenie internetowej pozegnalny.pl za pśrednictwem zarządcy firmy NekrKo z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2, 00-095 Warszawa, Polska, NIP 525-27-84-251 , wynajmuje-odsprzedaje na określony czas i objętość cyfrową , te parametry mają określoną wielkość poprzez koszt opłaty za ogłoszenie , czas emisji i wielkość plików w danym ogłoszeniu. Udostępnia się  powierzchnię cyfrową tego serwisu dla użytkowników w celu dodawania i publikacji ogłoszeń przez użytkowników tego serwisu i Zarządca tego serwisu ani jego właściciel nie są właścicielami treści tychże ogłoszeń , a firma NekrKo jest jedynie Wynajmującym-odsprzedającym powierzchnię cyfrową portalu do  publikacji dodawanych ogłoszeń przez dodających użytkowników w sieci internet. Dodający ogłoszenie ponosi opłatę za emisję swojego ogłoszenia zgodnie z cennikiem widocznym podczas dodawania. Wobec powyższego oświadcza się że ani firma NekrKo ,ani właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane w tym serwisie ogłoszeń . Jednak że jeżeli ogłoszenie jest niezgodne z prawem polskim,lub nie jest związane z  tematyką tego serwisu ,to zastrzegamy sobe prawo do moderacji takiego ogłoszenia,lub do całkowitego wykasowania ogłoszenia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów zakupu i kosztów utraconych spodziewanych korzyści. Akceptując powyższy regulamin i zasadę prywatności tego serwisu wyrażasz na nie zgodę.

Płatności elektroniczne przelewy,oraz kartami płatniczymi obsługuje Firma Dotpay, działająca pod adresem internetowym: dotpay.pl

Płatności elektroniczne przelewy,oraz kartami płatniczymi obsługuje Firma Dotpay, działająca pod adresem internetowym: dotpay.pl

Cennik ogłoszeń w cenach brutto :

Za emisję ogłoszenia na 14 dni koszt 5 zł

                               na 30 dni koszt 9 zł

                               na 183 dni koszt 49 zł

                               na 366 dni koszt 90 zł

                               na 550 dni koszt 125 zł

 Ogłoszenie promowane tzn wyświetlane dodatkowo na górze ogłoszeń naprzemiennie z innymi ogłoszeniami w pasku nad listą ogłoszeń kosztuje płacone dodatkowo 79 zł (brutto) i jest sumowane z opłatą za emisję ogłoszenia. Czyli np ogłoszenie na 183 dni opłata wynosi 49 zł i opłata za promowanie 78 zł . Uwaga! Cena za emisję ogłoszenia promowanego jest stała niezależnie od tego na ile dni zostało ono wykupione. Czas emisji ogłoszenia promowanego jest uzależniony od ilości opłaconych dni jego emisji.

 

TRYBY REKLAMACJI:
1.Tryb reklamacji płatności elektronicznych znajdziecie Państwo na stronie firmy Dotpay, lub bezpośrednio pod linkem : https://www.dotpay.pl/wp-content/uploads/2016/04/regulamin_dotpay_sa_gwarancja.pdf
W przypadku reklamacji płatności zapraszamy do kontaktu z nami pisząc na adres poczty elektronicznej: poczta@pozegnalny.pl Termin na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego dotyczący płatności wynosi 14 dni.

2.Tryb reklamacji za wadliwe dodanie ogłoszenia z winy serwisu :
Reklamacja taka będzie rozpatrywana na wniosek dodającego ogłoszenie. W tym przypadku zastrzegamy sobie prawo do usunięcia usterki,lub poprawienia ogłoszenia w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia,chyba że przyczyna będzie leżała po stronie działania siły wyższej,takiej jak awaria serwisu z winy nie leżącej po naszej stronie.


3.Tryb reklamacji za dodane ogłoszenie niezgodne z prawem,lub niezgodne z prawdą,lub oczerniające osobę zmarłą :
Reklamację taką najlepiej zgłosić drogą mailową na adres poczta@pozegnalny.pl .Należy w takim zgłoszeniu dokładnie opisać zaistniałą sytuację.Aby możliwie szybko takie ogłoszenie było poprawione,lub usunięte prosimy dodatkowo o kontakt telefoniczny pod nr 513957121 Postępowanie w takim przypadku określa również punkt 10,podpunkt f) i g) Polityki Prywatności niniejszego serwisu


 WSZELKIE wnioski reklamacyjne dotyczące powyższych punktów:1,2 i 3, jak również innych zagadnień nie ujętych w tym regulaminie,  należy przesłać drogą elektroniczną na adres email: poczta@pozegnalny.pl . Wniosek reklamacyjny dotyczący tej reklamacji będzie rozpatrzony w najszybszym możliwym terminie, nie później niż 14 dni liczonym od otrzymania przez nas wiadomości email, lub od daty odebrania przez zarządzającego serwisem pisma poleconego dotyczącego ww reklamacji, wysłanego na adres  siedziby zarządzającego serwisem pozegnalny.pl t.j.: firmy NekrKo, Pl. Bankowy 2 ,00-095 Warszawa,